Wednesday, 2 May 2012

তোমাক মোৰ ভাল লাগে


মিছা নকওঁ, তোমাক মোৰ ভাল লাগে
ভাল নাপাওঁ কিন্তু
কৱতো নোৱাৰি প্ৰেমিক মন এটা লৈ
মোক আঘাতো কৰিব পাৰা
পৃথিৱীৰ সহস্ৰ জন প্ৰেমিকৰ দৰে....

1 comment: